Saturday, March 11, 2017


සරාගී නෙත් සරය

උමතු හැගිමක දවටා

මා දිහා අයාගන

ඇරැයුමක් කරනවද

සිත වසග කරගන්න
 

සිතුවාට ඇතුළු සිත
 

පිටට නොව ඇතුලටම
 

නුරාගික ඔය බැල්ම
 

රැවටෙන්න බයයි සිත
 

බාදුරා මල් දකින විට
 

@අසම්මත16/03/11/@

No comments:

Post a Comment

මා ලියූ දේ කියවා, ඔබේ අදහස් කියා යන්න. ස්තුතියි.