Friday, January 19, 2018

අතට දුන් මල පිපේවී


බොහෝ අරුත් ඔබ සිතාවී

සුවදටත් කවි උනාවී

රසය හැම විට පතාවී

අතට දුන් මල පිපේවී

ඇසට ප්‍රිය නම් තියේවී
 

මිහිර කෙටි වග කියාවී
 

දිනෙක පෙති හැකිල යාවී
 

අනියතයි සැම කියාවී

@අසම්මත/17/01/19/@
Comments
Rohana Perera
Rohana Perera jewethan aneyathan rasanam nomeyathan meyath sowada rada apasamaga
Manage
· Reply · 1y
Navodini Rasika Liyanage
Navodini Rasika Liyanage මල දිනෙක මිලින වේවී......සොභාදම් සම්මතය එය නමුදු....මලෙහි මෙලෙක සහ සුවද , විදි පහස දැනෙවී ඔබට ....පපුතුරෙහි හද ගැහෙන තුරා....නෙතු පියන් පියවෙන තුරා.....
Manage
· Reply · 1y
Sunil Pathirage Kariyawasam
Sunil Pathirage Kariyawasam Agei.
Manage
· 1y
Sajeewi Niroshani
Sajeewi Niroshani Dinaka peti hakeeli giyayh....Malay suwda hamadaa mathakey radaywi....
Manage
· Reply · 1y
Rushewi Sherom
Rushewi Sherom නියත කිසිත් නැති වුව මේ ලෙව් තලයේ..
ඉපිද මියෙන දස දහසක් කවි අතරේ..
නොපිපි කුසුම් සුවහස් සුපිපෙයි සසරේ..
...See more
Manage
· Reply · 51w
Nimsara Perera
Nimsara Perera බොහෝ අරුත් ඔබ සිතාවි

සමුගන්න මට ඉඩ නොදෙයි


ඒ කදුළ හරි බරයි

ඔබට නොදැනෙන එක දුකයි

ඒත් එය හරි රහයි

කදුළ දුන්නේ සෙනේහයයි

මේ ඔක්කොටම මුල මේ කවි තමයි
 

නොලිය ඉන්නත් හිත කියයි
 

ඒත් ඒකට දුකයි
 

ඔබ මාත් හමුවුනේ කවියෙන් නිසයි
 


 

ඉවස ඉන්නෙම කවියක් කී රහසක් සැබැයි
 

අරුණැල්ල හිරු සේ සහතිකයි
 

අප එක්වෙවී වෙන් වෙන එක කවියක්මැමයි

@අසම්මත/17/01/16/@
9 Comm

කවි පොත වසමි


මේ කෙටි රැයට

කුමට ද පහන් එළී

නෙතු වසා ගමි

සැගවෙන්නට ඔබට රිදී

හිත අගුළුලමි නොපැමිනෙන්නට
 

කිසි දිනක යලී
 

කවි පොත වසමි
 

නොගයන්න සුසුමක වෙලුන විරහ කවී

@අසම්මත/17/01/18/@
Comments
Navodini Rasika Liyanage
Navodini Rasika Liyanage පහන් එලි නොපතන් .....
මේ රැය පුරා... මා නෙත් පහන්...
නුඹටම පමනි...... අගුලු නොදමන් ඔය සුන්දර කවි සිතට....මා සිත පාලු වේවි.... පපුතුරෙහි සැගවි... සැගවි....

ඉඩදෙනු මැනවි ගයන්න.... තාමත් නොගැයු වසත් ගීතය....
Manage
· Reply · 1y
ජය සිංහ
ජය සිංහ සිටිනම් මා, ඇස්පියන්
යට ඔබේ
කෙසේ වසන්නේද ඔබ,

කවිපොත, විරහවේ!
Manage
· Reply · 1y
Rushewi Sherom
Rushewi Sherom නුඹට බැහැ වසන්නට කවි පොත..
මසිත සිර කළ එතුළ..
නුඹේ කවි සිත පතුළ...

බලනු මැන මා හිඳින...
Manage
· Reply · 1y
Nimsara Perera
Nimsara Perera සිත අගුළුලමි
ඔබව නොපෙනෙන්නට
Manage
· Reply · 51w

Monday, January 15, 2018

මම අසමි


ඔබ කතා කලා මට ඇසුනා

මම සවන් යොමා ඔහේ හිටියා

අකාරුණික ඇස් සහසක්

යොමා ඇතිමුත් රහසින්

දෙනුවන් කරන ඉගිබිගි කම්
 

රුවින් නොවිද හිත මන්මත්
 

පහන්වෙලා සැගව ගිය හැගුමන්
 

ආදරය පුරන ඔබ මට රහසින්
 

අසම්මතයේ එය බැදුමින්
 

පද පේලීයක ගී වුනා හෙමිහින්
 

ප්‍රේමය පිරී හදවත්
 

පෙරුම් පුරන්නේ එක්වීමක්
 

එය ජීවිතේ සදාතනික හමුවීමක්

@අසම්මත/17/01/15/@

කවිසුසුම්


කවියක් නොවේ එය හිතට ගත්තට

දුකකුත් නොවේ එය ලියා දැම්මට.

මම නොවේ අදහස් හිත කෙනිත්තුවට

තිතකුත් නොවේ ඇරැඹුමද දෙහදක කතාවක

නුඹ මත් වුනේ ලියු පද මිහිරකට

ඇස පෙම් කලේ දැකි සිතුවමකට

හද ඉගිකලේ ප්‍රේමයපිරි කැදල්ලකට

අප වෙන් වුනේ අමිහිරි කවියකට

මතකය අමතකව උඩු හුලගේ ගියාවේ

ඉගිබිගි එපා අප ඉමු හුදකලාවේ

ශිතල ඇවිත් හිරිගඩු පිපි වෙලාවේ

තුන්හිත පවා මුව ගොළු වුනාවේ

සදකට ඇහක තරු නැති වුව බැබලෙන්ට

පිට මං ගියේ අදහස් මිය ගිය දිනෙක

හමුවීම වෙන්වීම කිම දුක හිත් ඉව්රකට

ප්‍රේමය මනරම්ය ඉතිහසයේ ලියැවෙන්ට

@අසම්මත/17/01/13/@