Friday, May 26, 2017

දැහැන් බිදීම


හිමියනී

කෙලෙස් වලින්

හිත පිරිලා තාම

චංචලය

ගැහෙනවා
 

ආශාව
 

පියාඔනවා
 

අත්කර ගැනීමට
 

සංසාරය
 

සරණ
 

සැලි සැලී
 

ලෙලන
 

හිත මත පතිත
 

ඇලීම
 

ආශාවේ
 

වහල් බැමි
 

@අසම්මත/16/05/26/@

5 Co

සන්සුන් සිත


පහල මාලයේ අවාසානයට අවුත්

පියගැට පෙලක කෙලවර හිද

රුධිරය තවරා ලියපු

ඒ කවියක තිබුනු

දැනෙන් නැති ආදරයක කදුළු
 

අගයක් මට නැත තෙපලු
 

ඉහිරිලා විසිරෙන විසිළු
 

සමතලා කර හද දෙපලු
 

සන්සුන් සිතින් සිතුවෙම
 

සනසනු බැරි නුඔ හිතලු
 

@අසම්මත/16/05/26/@


8 C

Thursday, May 25, 2017

විකල් සිත


අතහැරිය හැකිනම් මේ සියල්ලම

එකතුකල රෝස මලුත් එක්කම

දුකක් නම් නෑ ජීවිතයටම

අාශාවේ රැහැන් ඇත වෙලී සැම අත

ඉතින් කොහොමද නොඇලි ඉන්නේ
 

හිත දුවන්නෙම ආශාව පිටුපස
 

ස්වභාදහමට සරදමක් කර
 

සසර බැදි බැමි ලුහුබැදන් හිත
 

වහල් වී විකල් වෙන කල
 

අපි ඉතින් සංසාර මං පෙත
 

සැරිසරණ විට දුක දරාගෙන
 

ලියවෙන්නේ පද කවි හුදකලාවෙම
 

මිරිගුවක් මැයි කවිත් හරියට
 

@අසම්මත/16/05/25/@
10

සද සැගව


කවි ලියන ඇස් පෙම් කරන

ආදරය පිරි හදවත් සැගව

සොයන සද නුඔ දනීවිද

නැගෙන විට එළි පුරෝගන

දළු දමයි හැගුම් කද තව
 

මල් පිපෙන වසත් කල
 

නැගී විත් සිත් ගිමන් හල
 

ලැගුම් ගෙන කවි හිත් පතුලක
 

හැමදාක ආදරේ සිතිවිලි කලා
 

සදාතනිකම කවි ලියලුවා
 

සදත් කැරකැවි බැස ගියා
 

දුකක් හදවත මත තබා
 

සදට හදවත නැති නිසා
 

@අසම්මත/16/05/25/@

සැගවීම


ඒ විසිතුරු බව මියැදේවි

ගැලෙව්වොත් වෙස් මුණ

කියන්නෙම ගලවන්න

පෙනෙන්නට ඉදිරියට ඇස්

අහන්නෙම ඉන්නේ ඇයි
 

සැගවිලා මෙතෙක් කල්
 

සොයන්නෙම වැරදිලා ආ ගිය ගමන්
 

අහන් ඉනනෙමි සිතින්
 

හැමගේ දුක් කදුළු වල සුසුම්
 

සවන් වැකි වියැකුණේ
 

නුඔ කරන ඉල්ලන හැගුම්
 

සැබෑවට දකින බොරුව හැමදා නෙතින්
 

සැගවිලා ඇති සත්‍ය කවදා දකිමි මං
 

වැලිතලා මත සැගවිලා ගිය
 

කාලයේ දුක කදුළකින්
 

හඔා යන්නෙමි ජීවීතය
 

සැගවුන සෙනෙහස සොයන්
 

නියතයක් ලස්සනම මල්
 

හිනැහෙන්නේ සැගවිලා ඇති තැනක නම්
 

මමත් ඒ අතර හිදිනා මලක් වෙම්
 

@අසම්මත/16/05/25/@
4 C

Wednesday, May 24, 2017

දිනකර


අැයි මේ දිනවල

මා අමතක කර

හැර ගියා නුඔ

දුකම හිර කර

විදින කරදර
 

අපමණට උස
 

දනීනම් නුඔ
 

අාදරේ අමිහිර
 

කරන්නැ මේ තරම් අනදර
 

දමා යන්නට
 

නපුරු නම් හිත
 

තනිව ඉන්නම්
 

දුකම වැලදෙගන
 

මේ කවිය නුඔට දිනකර
 

@අසම්මත/16/05/24/@
8 Com

මිල


මට කියන පනිවිඩ

වැසුව නෙතු යුග

කියාපං මට

ආදරේ ද නුඔ

උත්තරය පෙු්හේලිකාවද
 

පුරවන්න බැරි
 

ඉගිපදත් නැති
 

කළු කොටුත් වැඩි
 

උඔගේ ආදරය
 

ඔය තරම් මිල
 

කියන විට උස්සන
 

සිතිවිලි වලට පමනී
 

නුඔගේ ලස්සන
 

එයට පමණි මං
 

ආදරය සුපෙම් සද
 

@අසම්මත/16/05/24/@
6 Comm